დონეთა შესახებ

სასწავლო დონეების აღწერაFuture World-ი გთავაზობთ სწავლების 7 დონეს, როგორც დამწყებთათვის, ასევე იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც თითქმის სრულყოფილად ფლობენ ენას. ჩვენი პროგრამა საშუალებას მოგცემთ გაიუმჯობესოთ: საუბრის, სმენის, წერისა და კითხვის უნარ-ჩვევები. მაღალკვალიფიციური გამოცდილი პედაგოგები უზრუნველყოფენ სწავლების მაღალი შედეგის გარანტიას. მათ უტარდებათ როგორც წერითი ასევე ზეპირი გამოკითხვა. გაკვეთილი მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. სტუდენტები ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე ჩაირიცხებიან შესაბამისი დონის ჯგუფში. ჩვენი ცენტრი დაგეხმარებათ ინგლისური ენის სრულყოფილად შესწავლაში. თუ გსურთ ინგლისური ენის პროფესიულ ან აკადემიურ დონეზე შესწავლა, ჩვენ დაგეხმარებით საერთაშორისო გამოცდების მომზადებაში როგორიცაა - IELTS, TOEFL ან კემბრიჯის საერთაშორისო გამოცდების ჩაბარებაში.

მიზნები

ზოგადი ინგლისური ენის კურსი დაეხმარება მსმენელს გაიუმჯობესოს და შეისწავლოს ყველა საჭირო უნარი, რაც მნიშვნელოვანია ინგლისურენოვან ქვეყნებში სასწავლებლად და საცხოვრებლად.

გააუმჯობესეთ ინგლისური ენის ცოდნის ყველა ასპექტი.
  1. გრამატიკა: თვქენი ინგლისური უფრო დახვეწილი და გამართულია.

  2. ლექსიკა: თქვენ შეგიძლიათ ინგლისური საუბრის უკეთ გაგება და ასევე სწორად და გასაგებად საუბარი.

  3. ინგლისური გამოთქმები: თქვენი აქცენტი გაუმჯობესებულია და თქვენ შეგიძლიათ ინგლისურად უფრო სწორად და ბუნებრივად საუბარი.

  4. საუბრის უნარები: თქვენ  შეგიძლიად ნებისმიერი ინგლისური საუბრის უკეთ გაგება.

  5. კითხვის უნარ-ჩვევები:  თქვენ შეგიძლიათ ყველა ტიპის ინგლისური ტექსტის წაკითხვა და ანალიზის გაკეთება.

  6. წერითი უნარ-ჩვევები: თქვენ შეგიძლიათ ყველა სახის ინგლისური ტექსტის დაწერა სწრაფად, ზუსტად და ადვილად