ერთი ერთზე

(ინგლისური ენა)

კურსი ეფუძნება პირად შემოთავაზებებს. ნებისმიერი დონის ასამაღლებლად, თქვენთვის საჭირო თემებს და მიზნებს გაითვალისწინებენ მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები და დაგეხმარებიან უცხო ენასთან დაკავშირებული ინდივიდუალური პრობლემების გადალახვაში. გვაქვს მარტივი სასაუბრო და სერიოზული საკომუნიკაციო პროგრამები. გასაუბრების შემდეგ მსურველებს რეკომენდაციას ვაძლევთ რომელი პროგრამა და რამდენი საფეხურის გავლა ესაჭიროებათ და შესაბამისად შეუდგებიან სასწავლო კურსის სწავლას.ნებისმიერი კურსის მსმენელები დაინტერესებულნი არიან საუკეთესო და მუდმივადგანახლებული სახელმძღვანელოებით, საჭირო აუდიო-ვიდეო მასალებით.კურსებს საერთაშორისო სერთიფიკატის და უდიდესი გამოცდილების მქონე პედაგოგები ატარებენ. კურსდამთავრებულებზე გაიცემა შესაბამისი დონის სერთიფიკატები.