გერმანული

გიწვევთ გერმანული ენის შემსწავლელ კურსებზე: მოსწავლეებს,აბიტურიენტებს,მაგისტრატურაში გამოცდების ჩაბარების მსურველებს.კურსს უძღვებიან გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პედაგოგები.კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის მსურველთათვის.სწავლა მიმდინარეობს დონეების მიხედვით.

1. საწყისი დონე (Grundstufe): განკუთვნილია მათთვის ვინც თავიდან იწყებს გერმანულის სწავლას.ამ დონეზე უმოკლეს დროში შეიძენთ ზეპირი და წერითი მეტყველების შაბაზისო უნარებს, გაიმდიდრებთ ლექსიკას,ისაუბრებთ მარტივ სასაუბრო თემებზე.

2. საშუალო დონე (Mithelstufe): ენის სწავლების ძირითადი საფეხურია.გაიმდიდრებთ ლექსიკას, დაეუფლებით გრამატიკის დიდ ნაწილს, თავისუფლად ისაუბრებთ ნებისმიერ თემებზე, შეძლებთ სხვადასხვა სირთულის ლიტერატურის და სტატიების წაკითხვასა და აღქმას.

3. პროფესიული დონე (oberstufe): სამეტყველო ენის დახვეწა, შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე გერმანულად საუბარი, ნებისმიერი დიალოგისა და ტექსტის თარგმნა, შეძლებთ სწრაფად საუბარს.