იყო პედაგოგი დიდი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი საქმე და ვთვლით, რომ იგი ძალზედ საინეტერესო და მნიშვნელოვანია. "Future World"-ში უმთავრესია მაქსიმალურად წარმატებული და შედეგის მომტანი იყოს ყოველი გაკვეთილი. დამყარებული გვაქვს კეთილგანწყობილი ურთიერთობა ბავშვებთან და მათ მშობლებთან.რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ სხვას ასწავლო, შენ თვითონ მუდამ სწავლების პროცესში უნდა იყო ჩაბმული და ამიტომაც "Future World"-ის პედაგოგები მუდმივად და აქტიურად არიან დაკავებულნი კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგ-სემინარებით. მოვითხოვთ ყველა მასწავლებელს შევასწავლოთ და ავათვისებინოთ ინგლისური ენის შესწავლის სტანდარტები და მეთოდები, რომლებიც საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს და მეთოდებს შეესაბამება.


Irakli Buadze

ინგლისურის მასწავლებელი

Salome Sabadze

Teacher of English language 2005 - Graduated Tbilisi I. Chavchavadze State University of language and Culture. Department of Pedagogics - English and Spanish languages. Qualification: 2010 - " Why and How to get students reading in the 21 st Century. " 2011 - " English World Preparation Training. " 2012 - " Preparing Students Successfully for ELT Exams. " 2017 - Macmillan Education Training: " Reading as aLife Skill. " Work Experience: 2000 - Till now Private teacher of English language. 2003 - 2004 - Practical Training at school 102 2005 - 2006 - Educational Centre " Future World " 2007 - 2009 - Georgian - English school " Britannica " 2010 - 2012 - Private school " Pegas " 2012 - Till now Educational Centre " Future World " I love my profession. Teaching children is the greatest responsibility, interest, experience and pleasure in my life. I try to do best in my career grouth opportunity.

Helen Kanteladze

Helen Kanteladze English Language Teacher, Director Qualification: 2017 February Macmillan Education Training “Reading as a life skill” 2016 Understanding language: learning and teaching university of South Hampton 2014 Understanding IELTS : techniques for English language tests British Council 2010 July – TEFL Teacher Development Workshop, International House, Kyiv 2006 August -Achievement Certificate in Helen O’Grady Drama, Australia, Gosford 2006 January - Diploma TEFL (Teaching English as Foreign Language). UK 2005 July - Certificate for Participation in Marketing of Export Opportunities. Turkey, Istanbul I am passionate about teaching English and find my job very rewarding. Being a teacher enables me to get acquainted with a lot of people of different ages and interests. It is the unique opportunity for every individual who strives to develop and deepen his knowledge of the surrounding world. Each person needs a different approach. Some people learn quickly and others need a bit more time. We try teaching children to communicate effectively. “Teaching is the profession that teaches all the other professions.” My responsibility is to provide support to teachers in order to reach the high standard of teaching in FW. To run a serious business with western partners, the knowledge of English language wasn’t enough and I started traveling to various places mostly for sessions, seminars, meeting and negotiations to become more professional and skilful in to-day’s life If you’re creative, energetic, like using your imagination and are interested in a different kind of teaching experience please come and enjoy at FutureWorld. Eliso Kometiani Teacher of English Language 1999 –graduated from Tbilisi I.Chavchavadze State Institute of Western Languages and Cultures. Qualification: 2010, July – Teacher training seminar, Teacher TEFL Development workshop, International House,Kyiv Work Experience 2017 February Macmillan Education Training “Reading as a life Skills” 2008 – Present Language Centre “Futureworld 2009- 2007 senior clerk, “Ertoba ltd Incorporation” 2002 Translator’s Bureau Tbilisi, Georgia "I love working with children. Being a teacher has allowed me to keep young, laugh and do amazing things with children. Continuing to grow in my career is probably the most important thing to me".

Eliso Kometiani

Eliso Kometiani Teacher of English Language 1999 –graduated from Tbilisi I.Chavchavadze State Institute of Western Languages and Cultures. Qualification: 2010, July – Teacher training seminar, Teacher TEFL Development workshop, International House,Kyiv Work Experience 2017 February Macmillan Education Training “Reading as a life Skills” 2008 – Present Language Centre “Futureworld 2009- 2007 senior clerk, “Ertoba ltd Incorporation” 2002 Translator’s Bureau Tbilisi, Georgia "I love working with children. Being a teacher has allowed me to keep young, laugh and do amazing things with children. Continuing to grow in my career is probably the most important thing to me".