რუსული

‘Future world” გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსებს. სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით, რუსული ენის კურსი ორიენტირებულია აბიტურიენტებისთვის, სტუდენტებისთვის და ნებისმიერი მსურველთათვის. ინტენსიური რუსული ენის კურსი არის უნიკალური შანსი შეისწავლოთ რუსული ენა უმოკლეს დროში.

“Future world” ასევე გთავაზობთ რუსული ენის სასწავლო კურსს ბავშვებისთვის. მხიარული თამაშებით, საინტერესო გამოცანებით, ბავშვებს შეუძლიათ დაეუფლონ თავისუფლად რუსულ ენას. რუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ: სასაუბრო, სმენის, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევებს, ლექსიკურ მარაგს, კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს.

A1-A2 ელემენტარული: შეისწავლება წერა-კითხვა, სწორად გამოთქმა, მარტივი წინადადების შედგენა, მარტივ დონეზე საუბარი, გრამატიკა.

B1-B2 სასაუბრო: შეისწავლება გაანალიზება და თარგმანი, გრამატიკა საფუძვლიანად, ენისათვის დამახასიათებელი დიალექტიკის დახვეწა, რთული წინადადებების შედგენა, ნებისმიერი თემის გაანალიზება.

C1-C2 უმაღლესი: პროფესიონალურ დონეზე რუსულ ენაზე საუბარი, ნებისმიერი დიალოგების და ტექსტების თარგმნა.

გაკვეთილი ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ჯგუფში 3-4 მოსწავლე. მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1 საათი 1.15 წუთი. სწავლის საფასური 100 ლარი.